About me

Frilansande fotograf och skribent. Älskar gamla hus, livet på landet och intressanta fotograferingsobjekt.
Grundutbildning i fotografering och bildredigering i Paasikivi-opisto hösten 2010 och våren 2011.
Vidareutbildar mig nu för fotografens yrkesexamen vid Turun AKK och hoppas på en examen våren 2013.
Freelance valokuvaaja ja kirjoittaja. Rakastan vanhoja taloja, maalaiselämää ja mielenkiintoisia valokuvauskohteita.
Opiskelin  Paasikivi-opistossa valokuvauksen perusteita ja kuvankäsittelyä syksyllä 2010 ja keväällä 2011
Jatko-opiskelen tällä hetkellä Turun AKK:ssa valokuvauksen ammattitutkintolinjalla, tavoitteena tutkinto keväällä 2013